CZG: Návrh kritérií ESG řadí zbrojní výrobu mezi částečně společensky škodlivé činnosti

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Podle Hospodářských novin počítají první návrhy kritérií ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) v EU se zařazením zbrojní výroby mezi částečně společensky škodlivé činnosti. Zbrojní výroba by měla být ve stejné skupině jako např. provozování hazardních her či výroba tabáku. Tato tzv. sociální taxonomie by následně měla sloužit investorům a finančním institucím k orientaci mezi společnostmi. Podle článku se výrobci zbraní obávají, že taková taxonomie omezí financování firem ze strany bank, přičemž první takové kroky finančních institucí jsou již v EU patrné. V ČR se dopadu na financování firem obává mimo jiné Lubomír Kovařík, který je předsedou dozorčí rady CZG a předsedou Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory. Doplňujeme, že CZG momentálně nevyužívá bankovní úvěry, ale financuje se přes dvě emise domácích korunových dluhopisů. Uvedený trend podle nás může v dlouhém období vést ke zdražení financování. V krátkém období významný dopad neočekáváme.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.