Pilulka: Šéf firmy Martin Kasa prodával akcie

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Podle hlášení České národní bance prodal generální ředitel Pilulky Martin Kasa 1350 akcií firmy. K prodeji došlo v pátek, a to za cenu 475 Kč/ks. Objem prodeje tak činil cca 640 tis. Kč. Jako důvod byla uvedena „investice do rekonstrukce soukromé nemovitosti“. Martin Kasa se přitom ještě v červnu účastnil podle svého vyjádření navýšení kapitálu v Pilulce během druhotného úpisu akcií, a to za cenu 450 Kč/ks. Vyznění zprávy považujeme za negativní, neboť ředitel společnosti prodal část akcií firmy brzy po nedávném úpisu, a to za cenu pouze 25 % nad nedávným historickým minimem tržní ceny (380 Kč).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.