VIG zveřejní zítra čísla za 2Q22

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Vienna Insurance Group (VIG) zveřejní výsledky hospodaření za 2Q22 zítra (18. 8.) před otevřením trhu. Naše projekce počítá s růstem čistého zisku o 18 % r/r na 103 mil. EUR. Hrubé předepsané pojistné by mělo pokračovat v solidním růstu (+11 %), který je tažen především segmentem neživotního pojištění (oček. +14 % r/r). Pojistné v segmentu životního pojištění by pak mělo růst o necelých 5 % r/r.

Kombinovaný ukazatel (combined ratio) očekáváme na úrovni 95,0 %, když by se měla do nákladů začít již částečně projevovat vysoká inflace. Rostoucí výnosy na dluhopisech by se pak již mohly začít projevovat pozitivně do výnosů z investic v segmentu životního pojištění. Na druhou stranu pojišťovna zřejmě zaúčtuje další negativní dopady přecenění expozice vůči Rusku, případně vytvoří další rezervy v souvislosti s aktivitami na Ukrajině. Expozice vůči Rusku byla na konci prvního kvartálu přibližně 190 mil. EUR, dopad přecenění v jednotlivých kvartálech pak nejsme schopni odhadnout.

Management doposud nezveřejnil žádný konkrétnější výhled hospodaření pro tento rok vzhledem k vysoké míře nejistoty, předpokládáme, že nyní by již mohl alespoň v obecnější rovině naznačit, jaký vývoj pro zbytek roku očekává.

 

V mil. EUROček. J&T 2Q222Q21r/r
Hrubé předepsané pojistné2 9502 66611 %
Čisté získané pojistné2 6622 40611 %
Výnosy z investic171180-5 %
Náklady na pojistná plnění-1 994-1 81110 %
Provozní náklady-657-6098 %
Zisk před zdaněním13912413 %
Čistý zisk bez minorit1038718 %

Zdroj: VIG a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.