O2 CR: Výsledky za 2Q21 v souladu s očekáváním

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
O2 CR dnes (13. 8.) ráno zveřejnilo výsledky za 2Q21, které celkově odpovídaly očekávání. Tržby rostly o 2,7 % r/r na 10,02 vs. oček. 9,99 mld. Kč. Pozitivní příspěvek měly dle očekávání všechny segmenty. Domácí mobilní linky byly 5,06 či +2,9 % vs. naše projekce 5,0 mld. Kč, kde největší kladný příspěvek měla mobilní data (+11 % r/r dle očekávání). Fixní linky přispěly růstem o 0,7 % r/r na 3,03 vs. naše projekce 3,07 mld. Kč. Slovensko dodalo 1,92 či +3,8 % r/r vs. naše projekce 1,91 mld. Kč. Dle očekávání se vyvíjely i provozní náklady s 6,7 (+1,3 % r/r) vs. oček. 6,6 mld. Kč. To pak pramenilo v provozní zisk EBITDA 3,4 (+6,4 % r/r) vs. oček. 3,4 mld. Kč. Pouze nižší odpisy s 1,27 vs. oček. 1,34 mld. Kč pak pomohly k pozitivnímu překvapení na čistém zisku 1,69 (+20,2 % r/r) vs. oček. 1,6 mld. Kč.

Samotné výsledky za 2Q21 hodnotíme jako v souladu s očekáváním. Avšak více jak samotná čísla investoři vyčkávají na nabídku vytěsnění minoritních akcionářů, kterou dle dřívějších informací hodlá zahájit majoritní akcionář. Management společnosti prozatím neobdržel žádost ke svolání mimořádné valné hromady, která by měla právě vytěsnění minorit schvalovat. Neočekáváme, že by mělo dnešní zveřejnění vliv na vývoj ceny akcie.

 

IFRS kons. (mil. Kč)2Q212Q20r/rJ&T BankaTRH
Tržby10 0229 7612,7 %9 9549 992
OPEX6 7006 6161,3 %6 624-
EBITDA3 4363 2296,4 %3 4263 382
EBITDA marže34,4 %33,1%1,3 p.b.34,4%33,8 %
Čistý zisk1 6911 40720,2 %1 5931 555

Zdroj: O2 CR a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.