O2 CR: ČTÚ prodloužil veřejnou konzultaci podmínek aukce nových kmitočtů

1-minutové čtení
J&T specialistaČeský telekomunikační úřad včera (7. 4.) uvedl, že vzhledem k současným podmínkám prodlužuje lhůtu k podání připomínek k plánované aukci nových kmitočtů pro 5G do 5. 5. 2020 z původního termínu 16. 4. 2020. Prodloužení termínu vnímáme vzhledem k aktuální situaci jako opodstatněné. Informaci považujeme za neutrální pro akcie O2 CR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.