Makro: Růst HDP ve 4Q rozložen mezi všechny složky

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
HDP ve 4Q nečekaně zrychlilo svůj růst, vůči předchozímu čtvrtletí se zvedlo o 0,9 % q/q (0,7 % ve 3Q/18) a tempo meziročního růstu vzrostlo na 2,8 % r/r (2,5 % ve 3Q). Statistický úřad drobně snížil svůj předběžný odhad (1,0 % q/q; 2,9 % r/r) z 15. února. Za celý rok 2018 české HDP vzrostlo o 3,0 % (4,5 % v 2017).

Ekonomický růst byl ve 4Q/18 po delší době rozložen mezi všechny složky poptávky – fixní investice, vládní výdaje, spotřebu domácností a export.

Dynamika spotřeby domácností (+0,2 % q/q; 2,2 % r/r) ve 4Q nečekaně výrazně zvolnila, i když podmínky (růst mezd, sentiment) zůstaly příznivé. Předpokládáme, že šlo jen o jednorázový výkyv spíše než o trvalejší problém. Vysoký růst si udržely fixní investice (10,1 % r/r), důležitým faktorem je čerpání EU fondů a veřejné investice do dopravní infrastruktury. Růst fixních investic korigoval mohutný propad zásob (příspěvek k HDP -1,5 p.b.). Dohromady celá investiční poptávka (fixní investice + zásoby) měla k celkovému růstu HDP jen mírný příspěvek (příspěvek 0,4 p.b.). Vládní výdaje (4,7 % r/r) pokračovaly ve vysokém růstu. Export ve 2Q a 3Q byl utlumen, naopak ve 4Q došlo ke korekci a export měl nejvyšší příspěvek k růstu HDP (0,9 p. b.) za poslední rok.

Pro letošní rok očekáváme další zvolnění růstu HDP na 2,5 %. Růst by měla táhnout hlavně domácí poptávka. Výsledky HDP nepřináší výrazné překvapení, a tedy ani impulz pro ČNB. Nadále čekáme, že letos ČNB úrokové sazby může zvýšit 1-2x, i v závislosti na kurzu koruny. Ovšem v první polovině roku bude ČNB pravděpodobně vyčkávat na další vývoj kvůli zahraničním nejistotám a rizikům (brexit, zpomalení německé ekonomiky, obchodní války). 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.