Moneta: PPF je v případě dobré nabídky ochotna prodat svůj podíl

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Generální ředitel skupiny PPF Jiří Šmejc při setkání s novináři řekl, že neuvažuje o dalším pokusu o spojení Monety s Air Bank. Zároveň je skupina v případě dobré nabídky ochotna svůj 30% podíl v Monetě prodat, nicméně k takovému kroku není ničím tlačena a nespěchá na to, vzhledem k tomu, že investice prostřednictvím dividend nese solidní výnos. Z pohledu ceny akcií bereme podobné prohlášení pozitivně, jelikož snižuje riziko prodeje velkého podílu za nízkou cenu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.