CTP: Dohoda na akvizici logistického portfolia od Globalworth

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle informací Bloombergu se CTP dohodla s dalším realitním investorem Globalworth, že od něj koupí logistické portfolio za cca 70 mil. EUR. Podle Bloombergu akvizici provede česká dceřiná společnost CTP Invest, s.r.o., proto se zřejmě jedná o logistické portfolio v České republice. Konečná cena bude upravena o pohyby v pracovním kapitálu firmy a suma by měla být zaplacena na konci května 2024. CTP se k transakci zatím nevyjádřila. Z našeho pohledu se jedná spíše o menší akvizici, neboť současné ocenění celého portfolia CTP je cca 13,6 mld. EUR. Zprávu proto hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.