PMČR: EU prosazuje novou daň, která dopadne na cigaretové nedopalky

1-minutové čtení
J&T specialistaEvropská unie hodlá na jaře schválit novou směrnici, která zakazuje řadu jednorázových plastů a věnuje se mimo jiné i cigaretovým nedopalkům. Do domácí legislativy by měla být promítnuta do dvou let. Část směrnice se zabývá cigaretovými nedopalky vzhledem k tomu, že právě nedopalky patří k velmi rozšířenému volně pohozenému odpadu a obsahují sadu nebezpečných látek pro životní prostředí. Pro výrobce cigaret to bude znamenat nově hradit dodatečné náklady na osvětu a na odstranění volně ležícího cigaretového odpadu. Pro PMČR to bude znamenat prozatím nespecifikované vyšší náklady. Samozřejmě ještě bude záležet, jak bude směrnice konkrétně promítnuta do českého práva, ale vyšší náklady jsou pro společnost nepříznivou informací. Na druhou stranu to rovněž může vést k jistému zdražení koncovým spotřebitelům, což by mohlo zmírnit vliv na marže společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.