Makro: Státní rozpočet za 1Q v rekordním deficitu 166 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Státní rozpočet podle pokladničního plnění skončil na konci března v rekordním deficitu 166 mld. korun (-59 mld. v březnu 2022). Na jedné straně pokračoval rychlý růst daňových příjmů (14 % r/r), ale na výdajové straně došlo k prudkému zvýšení o vysokých 37 % r/r. V absolutní výši jsou výdaje rozpočtu za 1Q meziročně vyšší o 153 mld., kdy nejvyšší nárůst se týká sociálních dávek včetně důchodů (+44 mld. r/r) a kompenzací vyšších cen energií (+32 mld. r/r). Výše deficitu rozpočtu za 3 měsíce (166 mld. korun) ohrožuje plán vlády letos hospodařit s ročním deficitem 300 mld. korun. Ministr financí Stanjura uvedl, že spoléhá na mimořádné příjmy v druhé polovině roku, jako jsou příjmy z daně z mimořádných zisků, odvody z prodeje elektřiny a dividenda z ČEZu. Na začátku března také slíbil, že v průběhu jara představí konsolidační balíček ve výši alespoň 70 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.