Kofola: Společnost koupí jablečné sady v ČR a kávové plantáže v Kolumbii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Kofola ČeskoSlovensko oznámila, že koupí 57 hektarů jablečných sadů na úpatí Nízkého Jeseníku. Sady nazývané Pragerovy sady Libina mají roční výnos cca 1000 tun jablek. Cílem je rozšířit produkci sadů o hořkosladké a hořkokyselé odrůdy, které se používají na produkci ciderů F.H. Prager, které Kofola vyrábí. Tím bude moct nahradit jablka dovážená z Francie a Anglie. Dále Kofola oznámila, že koupí 25% podíl ve společnosti, která v Kolumbii provozuje 230 hektarů kávových plantáží. Kofola tak má za cíl rozvíjet podnikání s kávou, které je zatím z hlediska celkového byznysu okrajové. Obě transakce by měly být dokončeny v lednu 2024 a pro Kofolu budou představovat investici v řádu desítek mil. Kč. Z našeho pohledu jde o menší akvizice a zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.