Tiskové prohlášení k dění kolem zakládacích listin Univerzity Karlovy

1-minutové čtení

V návaznosti na informace a dění kolem zakládacích listin Univerzity Karlovy, považujeme za nutné vydat toto tiskové prohlášení.


J&T Banka pomáhala Univerzitě Karlově získat listiny, jež pro ni mají nezměřitelný historický význam. Ke zprostředkování koupě jsme přistupovali s řádnou péčí. O původu listin jsme byli ujištění písemně jak českým prodávajícím, tak i tím rakouským, od něhož byly listiny původně koupeny.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o objevené dokumenty, o jejichž existenci se nevědělo, což nám potvrdilo hned několik přizvaných znalců a s ohledem na písemné ujištění o jejich řádném původu, jsme nepředpokládali a nic nenasvědčovalo tomu, že byly listiny před 100 lety odcizeny a mohly by pocházet z trestné činnosti.

Jsme rádi, že dokumenty neskončily v soukromých sbírkách, a že s naším přispěním se dostaly do Karlovy Univerzity a věříme, že na konci celé této kauzy nevzniknou v souvislosti se získáním listin Univerzitě žádné škody.