Makro: Předstihové ukazatele v průmyslu nadále vyznívají pesimisticky

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu se na začátku roku mírně zvýšil na 43,0 bodů (41,8 b. v prosinci). Ovšem na rozdíl od západní Evropy se v českém průmyslu zatím nic nemění a trendově index PMI téměř rok kolísá v pásmu 41-43 bodů, což odpovídá výraznému poklesu průmyslu. Více jak rok je index PMI nepřetržitě pod hranicí 50 bodů, která u indexů PMI odděluje pásmo poklesu (pod 50 bodů) a růstu (nad 50), a zatím se neukazují signály obratu. Firmy uvádějí, že je stále trápí pokles nových zakázek, a následně dochází k omezování produkce. Ceny vstupů dál klesají a zesilují se i tlaky na pokles prodejních cen. Firmy v rámci snižování nákladů pokračují v propouštění zaměstnanců a redukci zásob. Tento vývoj zatím spíše zhoršuje výhled průmyslu pro letošní rok.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.