Moneta zítra ráno zveřejní čísla za 1Q/2020

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta Money Bank zveřejní zítra ráno výsledky hospodaření za 1Q 2020. Na úrovni čistého zisku očekáváme meziroční propad o 32 % na 668 mil. Kč, což je především kvůli výraznému nárůstu opravných položek v souvislosti s očekávanými dopady Covid-19. Provozní úroveň by měla být prozatím bez výraznějších negativních dopadů a s 8% růstem navázat na pozitivní vývoj z předchozích kvartálů. Dynamika růstu úrokových výnosů by měla zpomalovat, což je důsledek rostoucí srovnávací základny a pokračujícího tlaku na čistou úrokovou marži. Solidní výsledek by měly vykázat výnosy z tradingu, které jsou podpořeny realizací zisku z dluhopisového portfolia, což management naznačoval během konferenčního hovoru k výsledkům za minulý rok. Očekáváme výrazný nárůst rizikových nákladů, kde by banka měla vytvářet rezervu na očekávané zhoršení kvality úvěrového portfolia v souvislost s horšícími se prognózami makroekonomického vývoje způsobené opatřeními kolem Covid-19. V naší projekci počítáme s opravnými položkami 480 mil. EUR, což odpovídá rizikovým nákladům na úrovni 122 b.b. Nicméně na kvartální bázi jsou rizikové náklady hodně volatilní a těžko predikovatelné a skutečná výše se může výrazně lišit od našeho odhadu.

Více než samotná čísla za 1Q bude investory zajímat výhled pro tento rok a očekávané dopady současných opatření. Aktualizovaný výhled by měl již zahrnovat akvizici Wüstenrot CZ. Akcie bank jsou s příchodem pandemie Covid-19 pod výrazným tlakem a investoři v akciích výrazně diskontují nejistotu, která je spojená s budoucími ekonomickými dopady. Postupné uvolňování restrikcí, návrat k normálnímu fungování ekonomiky a první odhady ekonomických škod by pak z pohledu vývoje akcií mohly pomoci alespoň k částečné korekci dosavadních ztrát. 

v mil. Kče 1Q 20201Q 2019r/r
  Čisté úrokové výnosy2 0061 9473%
  Poplatky a provize4724661%
  Ostatní provozní výnosy20813752%
Provozní výnosy2 6862 5505%
Provozní náklady-1 376-1 3353%
Provozní zisk1 3101 2158%
  Opravné položky-48014-3529%
Čistý zisk668983-32%

 

Zdroj: J&T Banka, Moneta 

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.