Makro: Nezaměstnanost v prosinci zvedla sezónnost

1-minutové čtení
J&T specialistaMíra nezaměstnanosti v prosinci vzrostla o 3 desetiny na 3,8 % (5,2 % v prosinci 2016).  Nárůst nezaměstnanosti lze z velké části připsat na vrub sezónním faktorům – kvůli počasí se utlumují venkovní práce a také řada pracovních smluv na dobu určitou končí na koci roku. Historicky jde stále o nejnižší nezaměstnanost na konci roku. Růst ekonomiky vytváří silnou poptávku po zaměstnancích, důkazem je další nárůst volných pracovních míst (na 217 tis. z 214 tis.) a na jedno volné místo připadalo pouze 1,3 nezaměstnaných osob. Trh práce ukazuje jasné přehřívání, následný tlak na růst mezd je jedním z inflačních rizik pro letošní rok. Průměrná míra nezaměstnanosti za rok 2017 dosáhla 4,2 % (5,5 % v 2016). Pro letošní rok očekáváme průměrnou míru nezaměstnanosti 3,7 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.