Kofola: Ve 2Q budou tržby jen mírně vyšší r/r, v létě může začít zlevňovat cukr

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Finanční ředitel Kofoly Martin Pisklák uvedl na konferenčním hovoru společnosti, že 2. kvartál zřejmě nepřinese výraznou změnu tržeb oproti loňskému výsledku (2,2 mld. Kč). V dubnu rostly tržby meziročně o 4 % a v květnu pouze o 1 %, neboť se významněji odrážel dopad zvýšení cen v poklesu prodaných objemů. Cenová citlivost spotřebitelů byla patrná hlavně u minerálních vod a sirupů. Zároveň je meziroční srovnání ovlivněno vysokou srovnávací základnou z loňska, kdy tržby ve 2Q22 vzrostly o 23 % vůči 2Q21. Pisklák také uvedl, že ceny cukru, které jsou nyní zhruba dvojnásobné oproti loňskému roku, by mohly v průběhu léta začít klesat vlivem dobré úrody. Pokud by tento trend vydržel, naznačovalo by to potenciálně nižší ceny cukru coby důležitého vstupu do dalšího roku. Vyznění konf. hovoru hodnotíme mírně pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.