CTP: Management čeká růst EPS o 11 – 14 % ve 2024

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Management CTP uvedl u příležitosti svého dne pro investory, že očekává pro r. 2024 růst upraveného zisku na akcii (adj. EPRA EPS) na 0,80 – 0,82 EUR, tj. o 11 – 14 % z letošních plánovaných 0,72 EUR. Výhled managementu je založen na předpokladu, že nájmy u stejných ploch porostou o 5 % ročně, firma příští rok pronajme 1 – 1,5 milionu m2 nových ploch a že zároveň zdraží náklady financování. Firma také nadále počítá s vyplácením 70 – 80 % zisku formou dividend. CTP potvrdila, že chce do konce dekády rozšířit své logistické plochy na 20 mil. m2 ze současných cca 11 mil. a dosáhnout ročního nájemného 1,2 mld. EUR. CTP během letošního roku zatím pronajala 1,29 mil. m2 nových ploch, což je o 7 % více než ve stejném období loni, a nájemné z nových ploch vzrostlo o 11 %. Zveřejnění výhledu na růst zisku na akcii o 11 – 14 % v příštím roce považujeme za pozitivní zprávu, neboť firma nadále plní cíl dvouciferného růstu zisku, a to i navzdory růstu úrokových sazeb.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.