Allwyn: Akcionáři Cohn Robbins schválili spojení společností

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Akcionáři SPAC společnosti Cohn Robbins Holdings Corp. (CRHC) na včerejší mimořádné valné hromadě schválili fúzi s Allwynem. Do hlasování se zapojili držitelé 66,7 % všech akcií CRHC a 99,2 % z nich hlasovalo ve prospěch spojení. Allwyn plánuje prostřednictvím fúze vstoupit na burzu v New Yorku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.