Moneta: Agentura S&P snížila výhled ratingu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Agentura S&P potvrdila stávající rating banky na stupni „BBB“, nicméně snížila výhled ratingu z „pozitivní“ na „stabilní“. Agentura očekává významný nicméně krátkodobý pokles zisku související s dopady Covid-19. Stabilní výhled je založen na předpokladu, že by banka neměla mít v horizontu 1 - 2  let žádné problémy s kapitalizací, k čemuž přispívá mimo jiné i emise Tier 2 dluhopisů a odložení výplaty dividendy. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.