Makro: U výrobců pokračuje pokles inflačních tlaků

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
V červnu mezi výrobci dál pokračoval pokles inflační tlaků a odeznívání předchozího nákladového šoku. Index cen průmyslových výrobců (index PPI) v červnu meziměsíčně poklesl o 0,3 % m/m a tempo meziročního růstu se snížilo na 2leté minimum 1,8 % r/r (3,6 % r/r v květnu). U meziročního tempa se opět projevil vliv vysoké srovnávací základny loňského roku v kombinaci s dalším mírným poklesem cen od energií (-0,6 % m/m), přes kovy (-2,0 %) a chemické materiály (-2,9 %). Na postupné zpomalování inflačních tlaků ukazuje i jádrová inflace (index bez cen energií), která klesla na 1,2 % r/r (2,6 % v květnu), což je nejnižší úroveň od prosince 2020. Původní nákladový šok odeznívá a velmi pozvolna se stabilizuje i samotný inflační vývoj. Růst cen služeb mezi výrobci zůstává relativně stabilní (6,1 % r/r v červnu vs. průměr 6,3 % za 3M).

V červnu klesly ceny zemědělských výrobců (-0,9 % m/m) již popáté v řadě a v meziročním srovnání se propad prohloubil na -13,8 % r/r (-10,2 % v květnu), což je dobrá indikace pro další vývoj cen potravin.

Data opakovaně naznačují, že odeznívá část předchozího nákladového šoku a velmi pozvolna se stabilizuje vývoj i u dalších položek. Výsledky potvrzují naše očekávání, že ČNB letos ponechá úrokové sazby (2T repo 7,00 %) beze změny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.