O2 CR: Společnost úspěšná i v aukci nových frekvencí na Slovensku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Podobně jako v Čechách proběhla aukce nových kmitočtů, které se dají mimo jiné využít na rozvoj sítí tzv. páté generace, i na Slovensku. O2 SK (dceřiná společnost O2 CR) získala 2x10 MHZ v pásmu 700 MHz a pak zbytkové bloky v pásmech 900 a 1800 MHz. Společnost uvedla, že výsledek aukce v rámci bloků resp. frekvencí odpovídá původnímu záměru, se kterým do aukce vstupovala. Ani v případě Slovenska se v aukci neodehrála velká bitva a dosažené ceny pro O2 odpovídají těm vyvolávacím. O2 tedy zaplatí za vydražené bloky celkově 33,4 mil. EUR (zhruba 880 mil. Kč). Z pohledu O2 vnímáme pozitivně, že dosáhla na zajímavé bloky za relativně přijatelnou cenu. To umožní společnosti dále rozvíjet svůj obchodní model a přitom udržet pod kontrolou investiční výdaje. Rovněž celkově výsledek aukce na Slovensku naznačuje, že se aktuální tržní rozpoložení příliš nezmění, což je rovněž pozitivním faktorem pro O2. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.