Míra inflace v listopadu klesla na 7,3 %

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Míra inflace v listopadu klesla na 7,3 %
#Ekonomika#Trendy

V listopadu meziroční míra inflace podle očekávání klesla na 7,3 % (8,5 % r/r v říjnu). Výsledky za poslední 2 měsíce (říjen, listopad) jsou ovlivněny nejen aktuálním cenovým vývojem, ale v meziročním srovnání i úpravami cen energií v loňském roce. I když to není patrné na hodnotě celkové inflace (7,3 % r/r v listopadu, 8,5 % v říjnu, 6,9 % v září), tak ve skutečnosti dál pokračuje výrazné zpomalování inflace.7,3 %


Efekt srovnávací základny – jinak inflace pod 5 %

Vloni v říjnu statistiky inflace výrazně snížil Úsporný baliček, kterým vláda pomáhala domácnostem řešit energetickou krizi. V souhrnu na konci loňského roku tento vliv celkovou inflaci snížil o více jak 3 procentní body. Nyní se daný účinek do meziroční inflace opět vrací. Pokud by se tento „papírový“ efekt vyloučil, tak by v listopadu míra inflace zpomalila na 4,7 % r/r, což by byla nejnižší hodnota od srpna 2021 a dokresluje pokračující dezinflaci (zpomalování inflace). Z druhé strany je tento statistický účinek patrný ve struktuře, kdy 2/3 celkové inflace za listopad (7,3 %) tvoří jediná položka, což jsou energie u bydlení (příspěvek 4,6 p.b.).


Stále více normální vývoj cen

Detailní výsledky inflace opakovaně ukazují, že se cenový vývoj vrací dál k normálu a inflační vývoj se stabilizuje. V listopadu spotřebitelské ceny v průměru meziměsíčně vzrostly o 0,1 % (vs. +1,2 % m/m v listopadu 2022), což odpovídá dlouhodobému průměru. Na jednu stranu mírně vzrostly ceny energií (elektřina +1,6 % m/m). Naopak klesly ceny potravin (-0,4 % m/m) a také pohonných hmot (-3,4 % m/m), kvůli předchozímu propadu cen ropy. Ovšem jinak zůstal cenový vývoj letos v listopadu relativně klidný a bez větších změn, to platí také pro ceny u zboží, jen velmi mírně zvýšený je stále vývoj u cen služeb.


Další pokles inflace až v příštím roce

Čistě matematicky nemůže do konce roku žádný další výrazný pokles míry inflace nastat a v prosinci bude opět mírně nad 7 %. Ve struktuře asi 4 procentní body z celkové inflace (7,3 % r/r) tvoří energie a ve zbytku spotřebního koše je inflace kolem 3 procent. To je také úroveň, kde čekáme inflaci na začátku příštího roku, tj. mírně nad hranicí 3 procent. Celoroční průměrná inflace by měla letos dosáhnout 10,8 % (15,1 % v roce 2022). Pro příští rok očekáváme průměrnou inflace 3,4 %, tj. výrazně nižší než v předchozí letech, ale stále zvýšenou a mírně nad cílem ČNB.


Vývoj inflace a také další data z ekonomiky (HDP, mzdy) určitě posílí v ČNB úvahy o prvním snížení úrokových sazeb již na konci letošního roku a pokles sazeb o 25 bazických bodů na zasedání ČNB 21. prosince je velmi pravděpodobný. Očekáváme, že v příštím roce bude ČNB snižovat sazby opatrně a pozvolna.


Koruna k euru v reakci na výsledky inflace klesla o 10 haléřů na 24,34 CZK/EUR a odmazala pohyb z pátku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.