Erste Group zítra zveřejní čísla za 4Q 2022

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Erste zveřejní zítra ráno výsledky za čtvrtý kvartál minulého roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 499 mil. EUR (+6 % r/r). Růst úvěrového portfolia by měl být nadále relativně silný (oček. +12 % r/r), což spolu s vyššími úrokovými sazbami vede očekávanému 20% meziročnímu nárůstu úrokových výnosů. Výraznější růst by pak měl být v zemích platících eurem (Rakousko, Slovensko, Chorvatsko). Na straně provozních nákladů neočekáváme výraznější změnu oproti dosavadnímu trendu, kde se bance i přes vysokou inflaci prozatím daří držet růst nákladů pod kontrolou. Kvalita úvěrového portfolia by měla být nadále dobrá bez jakéhokoliv náznaku růstu podílu nesplácených úvěrů. Tvorba opravných položek by tak měla být opět na relativně nízké úrovni (-167 mil. EUR).

Návrh dividendy ze zisku minulého roku očekáváme v souladu s předchozími prohlášeními managementu (1,9 EUR na akcii; 5,4% hrubý div. výnos). Také ohledně hospodaření pro tento rok nepředpokládáme žádnou změnu oproti výhledu zveřejněnému začátkem listopadu minulého roku. Celkově od nadcházejících výsledků neočekáváme žádné významnější informace, které by mohly být impulzem pro výraznější pohyb akcií.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)Oček. 4Q224Q 2021r/rKonsensus
  Čisté úrokové výnosy1 5681 30620%1 563
  Poplatky a provize6246132%619
  Ostatní výnosy968810%96
Provozní výnosy2 2882 00714%2 278
Provozní náklady-1 212-1 1664%-1 201
Provozní zisk1 07684228%1 076
  Opravné položky-167-10756%-167
  Ostatní náklady a výnosy-158-8390%-116
Zisk před zdaněním75165115%769
Čistý zisk4994726%492

Zdroj: J&T Banka, Erste


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.