J&T Investiční společnost má nové členy vedení

1-minutové čtení

Od počátku října posiluje představenstvo J&T Investiční společnosti Tomáš Martinec a Michal Kubeš. Tomáš, který ve skupině J&T už historicky působil bude ze své funkce generálního ředitele zodpovědný za rozvoj investičního talentu a budování expertízy při dlouhodobé, strategické alokaci aktiv. Michal pak bude zodpovídat především za finanční a provozní řízení, digitalizaci a automatizaci interních procesů jakož i skupinovou koordinaci aktivit na poli správy fondů včetně spolupráce s investiční společností AMISTA, se kterou skupina J&T v letošním roce uzavřela strategické partnerství.


Fondy J&T Investiční společnosti patří k těm nejlepším na trhu a představují stěžejní prvek při ochraně a zhodnocení majetku našich klientů a investorů. V současnosti spravuje J&T Investiční společnost přes 35 miliard korun a naší ambicí je objem spravovaných financí znásobit především pak rozvojem fondů orientovaných na investice do permanentních aktiv, která představují ze své podstaty ochranu proti inflaci,odhaluje Tomáš Martinec plány rozvoje.

Vedle nových členů představenstvo společnosti tvoří také Roman Hajda a Petra Tomisová.Dosavadní generální ředitel společnosti, Daniel Drahotský, finanční skupinu J&T opouští.

Daniel v J&T působil přes 10 let a za tu dobu pomohl z J&T BANKY vybudovat největšího aranžéra dluhopisových emisí na českém a slovenském trhu, inspiroval nás k prvním bankovním perpetuitním certifikátům a z čela investiční společnosti pomáhal při vzniku J&T ARCH INVESTMENT, otevřeného private equity fondu kvalifikovaných investorů. Nejen za to mu patří náš dík,“ uvádí Štěpán Ašer, člen představenstva bankovního holdingu J&T Finance Group SE a generální ředitel J&T BANKY.