Erste Group zítra zveřejní čísla za 1Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Erste Group zveřejní zítra ráno výsledky za první kvartál tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 418 mil. EUR (+18 % r/r). Za růstem zisku je výrazný nárůst provozních výnosů, který je pak z části tlumen růstem nákladů.

Úrokové výnosy (oček. +14 % r/r) těží z prudkého zvyšování úrokových sazeb v některých zemích. Růst úvěrů by měl zpomalit oproti závěru minulého roku, nicméně stále čekáme meziroční nárůst o více jak 5 % r/r. Výnosy z poplatků by měly navázat na pozitivní vývoj z druhé poloviny minulého roku. Za očekávaným 10% růstem provozních nákladů je kromě dopadů vysoké inflace také výrazný nárůst příspěvku do fondu pojištění vkladů v souvislosti s růstem depozit a také jednorázovým příspěvkem do tohoto fondu (cca 50 mil. EUR) souvisejícím s koncem Sberbank v Rakousku. Kvalita úvěrů v regionu zůstává nadále dobrá, a neočekáváme tak v tuto chvíli výraznější nárůst rizikových nákladů.

Neočekáváme, že by nyní management výrazně měnil dosavadní výhled, nicméně na základě dosavadního vývoje předpokládáme, že k nějakým úpravám v dalších kvartálech dojde.

Kons., IFRS (mil. EUR)Oček. 1Q 20221Q 2021r/r
  Čisté úrokové výnosy1 3421 17214%
  Poplatky a provize59554010%
  Ostatní výnosy80117-31%
Provozní výnosy2 0171 82910%
Provozní náklady-1 211-1 10310%
Provozní zisk80672511%
  Opravné položky-45-3626%
  Ostatní náklady a výnosy-125-1250%
Čistý zisk41835518%

Zdroj: Erste Group, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.