Cenu ropy ještě zvýší nízké investice a zásoby

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Marek se jako portfolio manager věnuje sledování vývoje na komoditním trhu a následné správě komoditního fondu, na starosti má i J&T fondy životního cyklu.


Cenu ropy ještě zvýší nízké investice a zásoby

Po dramatickém poklesu v roce 2020 patřila ropa a její deriváty k nejvýnosnějším komoditám v roce 2021. Ceny americké ropy WTI loni posílily o 55 %, přičemž růst severomořské ropy Brent rovněž překonal 50 %. K hlavním důvodům silné „rally“ na ropě patří rychle se obnovující poptávka navzdory pokračující pandemii.


Zatímco spotřeba ropy a likvidních paliv se prakticky vrátila na úroveň před pandemií, nabídka za tímto růstem stále zaostává. Dalším faktorem podporujícím růstový trend na ropě je nízký stav zásob, jejichž úroveň se nachází pod dlouhodobými průměry.

Organizace zemí vyvážejících ropu OPEC pokračuje v postupném navyšování denní produkce o 400tisíc barelů měsíčně. Ke konci roku 2021 celková těžba ropy OPECu vzrostla na 28 milionů barelů za den, což je stále výrazně méně, než tomu bylo před vypuknutím onemocnění covid-19. Produkční volná kapacita OPECu sice loni výrazně klesla z rekordních 9,5 milionu barelů za den, nicméně stále ke konci roku činila 5 milionů barelů za den.

Podobný vývoj těžby ropy se odehrává v USA, i když zde jsou hlavní důvody zaostávání nabídky za poptávkou rozdílné. Celkové kapitálové výdaje (CAPEX) v rámci těžby ropy a plynu klesly v roce 2020 v důsledku pandemie o více než 60% na 60 miliard amerických dolarů. Dle předběžných odhadů překonají kapitálové výdaje v odvětví Oil&Gas 80 miliard dolarů, nicméně to je stále výrazně méně než v roce 2019 a ropný sektor zůstává značně podinvestován.

Jedním z důvodu je bezesporu rychlejší transformace ekonomiky od fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům. Tato snaha o snižování emisí začala ještě více rezonovat po amerických prezidentských volbách. Principy ESG začínají stále silněji ovlivňovat těžební průmysl a tradiční ropné společnosti jako Chevron nebo Exxon Mobile jsou nuceny omezovat investice do výroby fosilních paliv a financovat nákladný přechod na obnovitelné zdroje.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.