ČEZ prodává turecká aktiva

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Společnost oznámila, že podepsala smlouvu o prodeji svého 50% podílu ve společnosti AKCEZ Enerji v Turecku. Tuto společnost ČEZ vlastní prostřednictvím joint venture s tureckým partnerem AKKÖK Holding. Dokončení transakce je podmíněno schválením regulátorem a antimonopolním úřadem a dojednáním podmínek refinancování stávajícího úvěru. Pod AKCEZ Enerji spadají dceřiné společnosti zabývající se distribucí a prodejem elektřiny a energetickými službami. ČEZ bude mít po dokončení transakce v Turecku stále podíl ve společnosti Akenerji Elektrik Üretim, která se zabývá výrobou elektřiny z obnovitelných a plynových zdrojů. ČEZ již delší dobu avizoval, že plánuje z Turecka odejít. Podmínky transakce nebyly zveřejněny, nicméně očekáváme, že podobně jako v Rumunsku či Bulharsku bude prodej spojen s účetními odpisy aktiv a část cash flow plynoucího z prodeje by mohla být následně distribuována akcionářům formou dividendy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.