O2 CR: ČTÚ představil nové podmínky chystané aukce kmitočtů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
ČTÚ včera představil nové rámcové podmínky chystané aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz. Veřejná konzultace bude spuštěna od 16. 3. 2020. Vyhlášení výběrového řízení se očekává na konci června 2020. Jen připomínáme, že aukce měla být spuštěna v lednu letošního roku, ale byla odložena. Nový červnový termín by odpovídal prvním odhadům po zrušení původní aukce.

ČTÚ je připraven zdvojnásobit limit pro kmitočty v pásmu 700 MHz (aktuálně se počítá s 2x30 MHz). Dále úřad více podpořil závazek národního roamingu ve prospěch nových operátorů a lehce upravil závazek pokrytí vlastní sítí. ČTÚ rovněž uvedl, že nové podmínky zohlední otázku sdílení sítí a budou upraveny v souladu s pravidly evropské hospodářské soutěže. Prozatím je stále brzy hodnotit nové podmínky, ale vnímáme, že ČTÚ se snaží více zaměřit na avizovanou strategii vstupu domácích virtuálních operátorů do chystané aukce.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.