Makro: Deficit rozpočtu za rok 2020 dosáhl 367 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Hospodaření státního rozpočtu za celý rok 2020 skončilo v deficitu 367 mld. Kč, tj. 6,7 % HDP (-29 mld. v roce 2019). Během roku se kvůli výpadku ekonomické aktivity snížily daňové příjmy o 4 % (-58 mld. korun). Naopak celkové výdaje vzrostly o 19 % (291 mld. korun). Ministerstvo financí uvedlo, že opatření spojená s nákazou Covid-19 negativně zasáhla státní rozpočet v objemu 217 mld. korun. Z toho 138 mld. připadá na kompenzace firmám a občanům, 55 mld. tvořily mimořádné výdaje ve zdravotnictví a 24 mld. byl odklad daní. Konečný výsledek rozpočtu byl nakonec lepší, než byl schválený schodek (500 mld. korun).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.