Energo-Pro: Akvizice elektrárny v Turecku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Energo-Pro oznámilo akvizici 100% podílu ve společnosti Energo-Pro Hydro Development (EPHD) od mateřské společnosti DK Holding Investments (DKHI). EPHD vlastní prostřednictvím společnosti Murat Nehri přehradu a vodní elektrárnu v Turecku (Alpaslan 2) s instalovaným výkonem 280 MW. Cena akvizice byla stanovena na základě nezávislého ocenění (od PWC) na 476 mil. EUR a bude vypořádána započtením pohledávek Energo-pro vůči DKHI. Murat Nehri dosáhla za dvanáct měsíců končících zářím 2023 EBITDA ve výši 46,6 mil. EUR, čistý dluh společnosti byl k 30. září 84 mil. EUR. Akvizice tak proběhla přibližně na násobku EV/EBITDA 12x, což bez znalosti dalších podrobností považujeme za standardní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.