Sazka Group údajně plánuje nabídku na provozování loterie v UK

1-minutové čtení
J&T specialista


Podle britských médií si Sazka Group najala poradce, který jí má pomoci s podáním nabídky na provozování státní loterie ve Velké Británii. Proces výběru provozovatele, který získá licenci od roku 2023, by měl začít v první polovině tohoto roku. Již dříve se Sazka Group zajímala o provozování loterie například ve Francii či Turecku a dá se předpokládat, že se v nějaké formě bude zajímat o všechny příležitosti napříč Evropou.

Podle britských médií si Sazka Group najala poradce, který jí má pomoci s podáním nabídky na provozování státní loterie ve Velké Británii. Proces výběru provozovatele, který získá licenci od roku 2023, by měl začít v první polovině tohoto roku. Již dříve se Sazka Group zajímala o provozování loterie například ve Francii či Turecku a dá se předpokládat, že se v nějaké formě bude zajímat o všechny příležitosti napříč Evropou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.