Komerční banka: Informace z konferenčního hovoru

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka včera pořádala konferenční hovor k výsledkům za 4Q, kde mimo jiné zaznělo:

  • Ve 4Q došlo k mírnému nárůstu podílu nesplácených úvěrů v segmentu malých spotřebitelských úvěrů a u úvěrů malým podnikům, naopak podíl nesplácených hypoték a korporátních úvěrů zůstává poblíž historických minim.
  • Banka ve 4Q vydala podřízený dluh započítaný jako Tier 2 kapitál v objemu 100 mil. EUR. Tier 2 kapitál v současné době pokrývá přibližně 1,1 % rizikově vážených aktiv (RWA), zatímco z pohledu regulace může být až do výše 2,7 % RWA. Banka má tak ještě výrazný prostor pro optimalizaci kapitálové struktury.
  • Banka chce stále dosáhnout do roku 2025 poměr nákladů k výnosům kolem 40 %. Zlepšení by mělo přijít jak na straně nákladů, tak výnosů. Na straně nákladů by měly pomoci mimo jiné pokles počtu zaměstnanců a nižší příspěvky do regulatorních fondů.
  • Od příštího roku se banka pravděpodobně vrátí ke své dlouhodobé dividendové politice vyplácet na dividendách kolem 65 % čistého zisku.
  • Ke konci roku nedošlo k obvyklému výraznému poklesu klientských vkladů v souvislosti s optimalizací rozvahy vzhledem k odvodům do regulatorních fondů. Fond pro řešení krize bude naplněn v tomto roce na základě stavu ke konci roku 2022, stav ke konci minulého roku tak již nebyl z tohoto pohledu tak významný.
  • Banka je nyní v pozici, kdy je neutrální z pohledu snižování úrokových sazeb. Tempo snižování by tak nemělo mít výraznější dopad na čisté úrokové výnosy.
  • Expozice vůči komerčním nemovitostem prochází pravidelným testováním a zatím management nepozoruje žádné zvýšené riziko z této expozice. Zároveň vývoj v ČR není podle expertů v tomto segmentu tak nepříznivý jako v některých jiných státech.
  • Efektivní daňová sazba by v tomto roce měla vzrůst přibližně o 2 p.b. na 19 % v souvislosti se zvýšením sazby korporátní daně.

Z našeho pohledu bylo celkové vyznění konferenčního hovoru mírně pozitivní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.