UBS: Schválení nového programu odkupu vlastních akcií

1-minutové čtení
J&T specialista


Banka UBS oznámila nový program odkupu vlastních akcií v rámci kterého plánuje v průběhu dvou let odkoupit akcie v hodnotě až 2 mld. USD (přibližně 2 % z tržní kapitalizace), z toho až 1 mld. USD již v tomto roce.

Banka oznámila nový program odkupu vlastních akcií v rámci kterého plánuje v průběhu dvou let odkoupit akcie v hodnotě až 2 mld. USD (přibližně 2 % z tržní kapitalizace), z toho až 1 mld. USD již v tomto roce. Zároveň banka ukončila předchozí program odkupu, v rámci kterého od 31. března 2022 odkoupila 299 tis. akcií, což představuje 8,6 % všech akcií.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.