Makro: Pokračuje oživení spotřebitelské poptávky

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 



Maloobchodní tržby opět pozitivně překvapily. Podobně jako v předchozích měsících ukázaly zlepšení ve více směrech a naznačují obrat ve spotřebitelské poptávce. Maloobchodní tržby reálně po sezónním očištění vzrostly třetí měsíc v řadě o 0,1 % m/m (+0,5 % m/m v červnu) a meziroční propad se zmírnil na -1,8 % r/r (-3,9 % r/r v červnu), což opět překonalo očekávání (oček: -3,1 %). Zlepšení se týkalo tržeb za nepotravinářské zboží (-3,6 % r/r vs. -6,2 % v červnu) a také potravin (-4,2 % r/r vs. -5,3 % r/r). Z hlediska širších segmentů růst vykazují jen prodeje pohonných hmot (+13,7 % r/r). Z hlediska prodejních kanálů došlo k obratu u prodejů přes internet (+2,0 % r/r), když e-commerce vykázala první nárůst tržeb od závěru roku 2021. Celkově data potvrzují očekávání, že se zpomalením inflace dojde k oživení spotřebitelské poptávky domácností. Po výrazném propadu maloobchodní tržeb vloni (-3,3 % r/r) letos očekáváme propad kolem 4 % kvůli slabému prvnímu pololetí, kdy tržby v souhrnu spadly o 7 % r/r.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.