Allwyn International: Závěr roku navázal na pozitivní vývoj v předchozích kvartálech

1-minutové čtení
J&T specialista


Allwyn International zveřejnil včera ráno předběžné výsledky za rok 2022.

Allwyn International zveřejnil včera ráno předběžné výsledky za rok 2022. Na konsolidované bázi vzrostly celkové tržby o 24 % r/r na 3 988 mil. EUR a očištěná EBITDA o 21 % na 1 167 mil. EUR. Za růstem je pokračující organický růst především prostřednictvím digitálních kanálů a v meziročním srovnání také ještě částečně dopad některých restrikcí spojených s pandemií Covid-19 v roce 2021. Na pro-rata bázi, tedy podle skutečných ekonomických podílů, pak tržby rostly o 32 % r/r na 3 373 mil. EUR a očištěná EBITDA o 31 % na 781 mil. EUR. Zadluženost měřená poměrem čistého dluhu k očištěné EBITDA pak ke konci roku dosahovala 2,2x. Zveřejněná čísla potvrzují, že závěr roku navázal na pozitivní vývoj v předchozích kvartálech, a potvrzují odolnost obchodního modelu společnosti vůči rostoucím úrokovým sazbám, zvýšené inflaci i dalším makroekonomickým rizikům.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.