Allwyn International: Závěr roku navázal na pozitivní vývoj v předchozích kvartálech

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Allwyn International zveřejnil včera ráno předběžné výsledky za rok 2022.


Allwyn International zveřejnil včera ráno předběžné výsledky za rok 2022. Na konsolidované bázi vzrostly celkové tržby o 24 % r/r na 3 988 mil. EUR a očištěná EBITDA o 21 % na 1 167 mil. EUR. Za růstem je pokračující organický růst především prostřednictvím digitálních kanálů a v meziročním srovnání také ještě částečně dopad některých restrikcí spojených s pandemií Covid-19 v roce 2021. Na pro-rata bázi, tedy podle skutečných ekonomických podílů, pak tržby rostly o 32 % r/r na 3 373 mil. EUR a očištěná EBITDA o 31 % na 781 mil. EUR. Zadluženost měřená poměrem čistého dluhu k očištěné EBITDA pak ke konci roku dosahovala 2,2x. Zveřejněná čísla potvrzují, že závěr roku navázal na pozitivní vývoj v předchozích kvartálech, a potvrzují odolnost obchodního modelu společnosti vůči rostoucím úrokovým sazbám, zvýšené inflaci i dalším makroekonomickým rizikům.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.