ARPIDA usiluje o maximální soběstačnost a integraci klientů

10-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Nadace J&TARPIDA usiluje o maximální soběstačnost a integraci klientů
#Příběhy#Starosti#Nadace J&T

Centrum ARPIDA poskytuje komplexní koordinovanou podporu a péči v duchu uceleného systému rehabilitace klientům s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. „Naším cílem je vést klienty k úspěšnému osamostatnění a podporovat je v možnosti rozhodovat si v co největší míře o svém životě a žít jej naplno,“ říká vedoucí sociálních služeb Dana Kopecká.Již 30 let organizace ARPIDA pomáhá lidem se zdravotním postižením. Víte, kolika lidem jste za tu dobu poskytli pomoc a podporu?

To už asi nikdo nedokáže přesně spočítat. Myslím si, že konečné číslo se bude pohybovat určitě v řádech tisíců. Máme klienty, kteří využívají naše služby od začátku vzniku naší organizace. Většinou se stanou nejprve ambulantními klienty centra, zpravidla navštěvují jen odborné terapie, jako jsou např. fyzioterapie, logopedie nebo ergoterapie. Ve třech letech nastupují do naší speciální mateřské školy, pak pokračují na základní škole speciální a někteří žáci ještě dále postoupí do Praktické školy jednoleté nebo dvouleté. Dospělí pak využívají kromě odborných terapií některé naše sociální služby, nejčastěji denní stacionář, sociálně terapeutické dílny nebo osobní asistenci.


Kdo další vaše služby využívá?

Centrem ARPIDA a prochází také řada klientů, kteří využívají služby centra jen krátkodobě. Například k nám chodili cvičit jako několikaměsíční miminka z důvodu opožděného vývoje nebo k nám docházeli do mateřské školy a pak se integrovali do běžné MŠ nebo ZŠ v místě bydliště. Poměrně často se nám stává, že na některých benefičních akcích zaslechneme, jak vypráví maminka svým dětem: „Tak sem jste chodili cvičit, když jste ještě byli úplně malinký.“ Jen pro vaši představu – v současné době překračuje pomyslný práh našeho centra okolo dvou stovek klientů denně.


Co vás osobně na té práci nejvíce naplňuje?

Určitě je to práce, která má smysl. Nejvíce mi dělají radost individuální úspěchy našich klientů. Uvědomuji si, co usilovné a mravenčí práce mnohdy stojí za jejich pokroky, které nemusí být vždy na první pohled patrné. Velký podíl na tom mají pochopitelně také jejich rodiče a nemohu zapomenout ani na celý tým pracovníků centra ARPIDA. Na mé práci se mi líbí její obrovská rozmanitost, neustálé hledání a prosazování nových řešení pro klienty a rodiče, mít možnost věci měnit. Určitě také setkávání se stále novými lidmi – klienty, rodiči, pracovníky nebo pracovníky jiných organizací. Je skvělé sledovat, jak se ARPIDA stále posouvá někam dál – rozšiřuje a zkvalitňuje své služby. Moc si vážím toho, že i já jsem toho součástí.


Na webu píšete, že poskytujete „komplexní koordinovanou péči v duchu uceleného systému rehabilitace“. Můžete přiblížit, co systém ucelené rehabilitace znamená?

Celý koncept spočívá v tom, že na začátku spolupráce zjišťujeme, co náš klient potřebuje, a snažíme se mu nabídnout všechny potřebné služby pro jeho optimální rozvoj. V oblasti léčebné poskytujeme fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, muzikoterapie a jiné, v sociální pak sociální služby, jako jsou raná péče, denní stacionář, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, odlehčovací služby, osobní asistence a v pedagogické oblasti speciální mateřskou školu, speciální základní školu a střední vzdělání v Praktické škola jednoleté a dvouleté. Všechny potřebné služby poskytujeme „pod jednou střechou“. A to je jen velmi stručná nabídka služeb, které poskytujeme. 


ARPIDA usiluje o maximální soběstačnost a integraci klientů


Jak propojení služeb zdravotních, sociálních a vzdělávacích v praxi funguje?

V současné době se jedná o koncept v naší republice poměrně rozšířený. Nicméně takové spektrum služeb, které naše centrum poskytuje, je určitě v České republice ojedinělý. Při práci s klienty uplatňují pracovníci centra ARPIDA přístup zaměřený na osobu. Každý klient má tzv. klíčového pracovníka, který se pokouší klientovi vytvořit individuální plán spolupráce podle jeho aktuálních potřeb a přání. Je důležitým průvodcem klienta, obhajuje jeho zájmy, zprostředkovává mu vhodným způsobem všechny informace a koordinuje jeho individuální plán. Při plánování zaměřeném na člověka vycházíme vždy z toho, jaký člověk je, hledáme jeho silné stránky a snažíme se definovat potřebné změny do budoucnosti.   


Vaším cílem je zjednodušeně dosáhnout toho, aby v dospělosti byli vaši klienti co nejvíce samostatní a žili plnohodnotný život. Co dosažení toho cíle nejvíce brání? Je to nedostatek pracovních příležitostí, bydlení či služeb?

To jste shrnula naprosto přesně. Já bych k tomu ještě dodala, že jedním z našich velkých cílů, který předchází jejich úspěšnému osamostatnění, je podporovat klienty v možnosti rozhodovat si v co největší míře o svém životě a žít jej naplno.

A co k dosažení těchto cílů nejvíce brání? Určitě velkou roli hrají nedostatečné kapacity některých služeb, kde by mohli naši klienti smysluplně trávit svůj volný čas, chybí chráněné bydlení, možnosti pracovního uplatnění pro lidi s těžkým zdravotním postižením a jiné. Velkým problémem jsou také omezené finanční prostředky klientů na pokrytí dostatečného množství sociálních služeb. To jsou ale spíše všechno „technické překážky“, které se většinou dají nějak individuálně řešit, když klient a rodina chce. S čím často trochu „bojujeme“ jsou rodiče či opatrovníci našich klientů, kteří nedovedou své již dospělé dítě „pustit“ do samostatného života, mají potřebu být mu stále nablízku, dělat za něj věci, které zvládne, nebo dokonce za něj stále rozhodovat i v běžných věcech denního života. 


Na stránkách jasně deklarujete, že nejste internátní zařízení, myslíte si, že právě setrvání v rodinném prostředí a podpora rodin je klíčem k tomu, aby se dítě v dospělosti dokázalo v co největší míře osamostatnit?

Určitě. Myšlenka, aby dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí, byla vlastně hlavním důvodem, proč centrum ARPIDA vzniklo. Byl to požadavek rodičů dětí se zdravotním postižením, kteří až do revoluce v roce 1989 neměli jinou možnost, než pečovat o své dítě doma nebo ho dát do ústavu. U dětí s těžším mentálním postižením v té době nebylo možné ani zařazení do mateřské školky, vystudování základní školy, neexistovaly žádné terénní služby a už vůbec ne odlehčující služby pro pečující. Rodinu a rodinné příslušníky od začátku vzniku centra považujeme za důležitou součást našeho týmu. Právě rodina vytváří podmínky, aby všechny dovednosti, co se uživatel v centru ARPIDA naučí a vyzkouší, mohl pravidelně využívat také v běžném životě a v jeho přirozeném prostředí.


ARPIDA  funguje 30 let, dokážete říct, jak se za tu dobu proměnil pohled společnosti na lidi s hendikepem?

Tak to je těžká otázka. Obecně lze mohu říct, že stát zpracovává různé strategické dokumenty, např. Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a provádí různé legislativní změny prostřednictvím svých ministerstev. Jejich cílem je dlouhodobě podpora osob se zdravotním postižením v různých oblastech jejich potřeb, např. při odstraňování bariér ve veřejných budovách, komunikaci a dopravě, podpora inkluzivního vzdělávání, přístupnosti služeb apod. Česká republika také implementovala do svého právního řádu mnohá opatření z mezinárodních dokumentů podporujících rovná práva osob se zdravotním postižením a v některých oblastech jsme srovnatelní s vyspělými evropskými státy světa. Nicméně k optimálnímu stavu, kdy by naše společnost přijímala lidi s postižením bez výhrad, máme ještě daleko. Pokud můžu posoudit situaci konkrétně v Českých Budějovicích, tak povědomost o našich službách, pohled na naše klienty i jejich potřeby se za roky naší existence určitě významně proměnil.


ARPIDA usiluje o maximální soběstačnost a integraci klientů


Pro změnu ve společnosti je důležitá osvěta, máte čas i na to?

Snažíme se být hodně otevření pro lidi z venku, pořádáme exkurze pro studenty, spolupracujeme s dobrovolníky, pořádáme různé akce v místní komunitě, např. folkový festival Arpiďácká pohodička.  Máme už dlouhá léta kapelu KRB, která se skládá z klientů a zaměstnanců centra ARPIDA a vystupuje při různých příležitostech ve městech. Kapela nazpívala také společné písně s některými populárními zpěváky, jako jsou např. Tomáš Klus, Pokáč nebo Pekař.  Ke 30. výročí našeho vzniku plánujeme na podzim velký reprezentativní ples a v sobotu 23. 9. vás mohu pozvat na velký hudební festival s názvem ARPI.DAY, kde vystoupí kromě kapely KRB například skupina Mirai, Pokáč, Tomáš Klus a další interpreti. Navazujeme také spolupráci s firmami ve městě a hledáme možnosti uplatnění našich klientů. V rámci programu Spolu do života jsme navázali spolupráci s více než třiceti firmami ve městě.  


Daří se vašim klientům najít zaměstnání lépe, než tomu bylo právě před 30 lety?

Co se týká otázky zaměstnávání, systém se někam posouvá, ale stále je složité najít zaměstnání. Pro ilustraci pár čísel z naší organizace: Jen každý náš dvacátý absolvent získá zaměstnání v běžném prostředí, každý pátý má s cílenou pomocí a podporou šanci zapojit se na chráněném trhu práce. Jen jednotky z nich se dokážou sami zapojit do společenského života a do vztahů se svými vrstevníky.

Pro našeho typického klienta, který má kromě tělesného postižení i mentální postižení, je to velmi těžké a zpravidla to nezvládne bez osobního asistenta. Právě z tohoto důvodu vznikl projekt Spolu do života, který umožňuje, aby se naši klienti mohli s pomocí osobní asistence pravidelně začleňovat do prostředí úřadu, školy, instituce nebo firmy v Českých Budějovicích jako pomocníci pro skartování dokumentů a administrativní práce, dobrovolníci komunikující se seniory, pomocníci v kompletaci výrobků, zařazování knih nebo doplňování zboží. Pro každého účastníka je však správné a vhodné místo hledáno individuálně a na míru prostřednictvím tzv. tranzitního programu.


Poskytujete opravdu široké spektrum služeb, máte zdravotní specialisty, odlehčovací služby, rehabilitace, mateřskou, základní i střední školu. Dokážete uspokojit potřeby klientů, nebo vám některé služby stále chybí, respektive byste je potřebovali rozšířit?

Pořád je něco, co nám chybí, a stále je co zlepšovat. Potřeby klientů se nám daří z větší části uspokojovat. Nejčastější problém, který řešíme, jsou nedostatečné prostory.  Stále něco rekonstruujeme a přistavujeme, i když nafukovat do nekonečna se ARPIDA nedá. V tomto směru snad všechno dobře dopadne a vypadá to, že se nám podaří v příštím roce začít s výstavbou nové budovy s názvem ARPIDA plus – kampus životních příležitostí, která bude financována prostřednictvím IROPU. Do nové budovy by se měly přestěhovat především služby pro dospělé klienty. V současné budově by se nám pak uvolnilo místo pro jiné služby. Bližší informace se dozvíte na www.arpidaplus.cz.


Jak se vám daří zajistit financování všech služeb? Je dostačující podpora od státu a kraje?

Financování takového zařízení jako centrum ARPIDA není určitě jednoduchá věc. V současné době máme vícezdrojové financování – převážná část je tvořena dotacemi od státu a Jihočeského kraje. V roce 2022 jsme pracovali s rozpočtem 46 miliónů a měli jsme okolo 110 pracovníků. Největší položku rozpočtu, přibližně 80 %, tvoří právě osobní náklady. Velká část finančních prostředků našeho rozpočtu je tvořena nejrůznějšími projekty, příspěvky sponzorů a drobných dárců. Díky těmto příspěvkům můžeme financovat například přestavby v centru, výměny oken, realizovat pobyt u moře pro naše klienty nebo také financovat vzdělávání našich pracovníků.


ARPIDA usiluje o maximální soběstačnost a integraci klientů


Pracujete s klienty od raného věku do dospělosti a často i potom. Provázíte je celým dětstvím, kdy vás klient přestane potřebovat? Nastane vlastně taková chvíle?

Tak to samozřejmě záleží na konkrétním klientovi a jeho rodině. V některých případech, zpravidla se jedná o méně závažná postižení, se podaří najít vhodná mateřská škola nebo základní škola, kde se dítě úspěšně začlení a najde si kamarády, a dá se říct, že žije běžným životem jako jeho vrstevníci a nás prakticky nepotřebuje.  Kontakt s rodinou pak máme spíše minimální. Pro většinu klientů s těžším typem postižení je většinou problematické navázat kamarádské vztahy se svými vrstevníky. Převážnou část vztahů má vybudovanou buď v rámci své rodiny, nebo s pracovníky, kteří mu poskytují služby. V těchto případech je samozřejmě velmi důležité udržet si profesní hranice a nepěstovat u klientů a rodičů závislost na našich službách.


Jak se vyrovnáváte s tím, když od vás klient, odejde? Po tolika letech spolupráce asi máte navázané poměrně silné vazby s ním i s jeho rodinou?

Vždycky je to těžké pro všechny zúčastněné – pracovníky, rodiče i klienty. Nezáleží na tom, zda naše služby klient využíval pouze v řádu několika měsíců, nebo několika desítek let. Snažíme se připravovat naše klienty a rodiče s dostatečným předstihem na to, že jednou přijde chvíle, kdy už možná v našem zařízení nebudou využívat služby, protože kapacita bude zcela naplněna. Využíváme při tom tzv. tranzitní program, jehož prostřednictvím hledáme možnosti dalšího uplatnění našich žáků po ukončení povinné školní docházky, jedním z nástrojů je již výše zmiňovaný program Spolu do života. Při překonávání těchto nelehkých životních situací pomáhá klientům i rodičům také psycholog centra ARPIDA, který je pro ně v případě potřeba k dispozici.


ARPIDA usiluje o maximální soběstačnost a integraci klientů

Dana Kopecká

Vystudovala obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a seniory na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích.  V současné době pracuje jako vedoucí sociálních služeb v centru ARPIDA, kde zodpovídá za služby rané péče, denní stacionář, osobní asistence a pobytové odlehčovací služby. Ve volném čase pracuje jako dobrovolný poradce Bílého kruhu bezpečí.


Nadace J&T spolupracuje s centrem ARPIDA od roku 2017 a podporuje jeho služby rané péče. Konkrétně přispívá na vícedenní psychorehabilitační pobyty pro rodiny s dětmi s kombinovaným postižením, které jsou zacíleny na nové i stávající rodiny s dětmi, na získávání informací, posílení kompetencí a sebedůvěry, na sdílení zkušeností i odpočinek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.