PFNonwovens: Č. zisk za 4Q18 výrazně nad odhady, celoroční EBITDA na horní hranici cíle 

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. PFNonwovens oznámil dnes ráno výsledky, které jsou na provozní úrovni bez překvapení, č. zisk je podstatně vyšší než naše odhady. Společnost splnila celoroční cíl na horní hranici stanoveného cíle. Dividendu ze zisku r. 2018 management společnosti, podle očekávání, navrhovat nebude. 

PFN dosáhl za 4Q18 tržby 1 682 mil. Kč (+16,2 % r/r), což je nad naším odhadem 1 615 mil. Kč. Meziroční růst je dán vyšším objemem prodeje a vyšší cenovou úrovní polymerů. Náklady zejména na materiál vzrostly meziročně o +14,9 % (1 178 mil. Kč) kvůli vyšší nákupní ceně polymerů. Personální náklady jsou ve srovnání s minulým rokem vyšší o +15,4 % (89,4 mil. Kč). EBITDA 347,1 mil. Kč (-1,7 % r/r) je ve shodě s naší projekcí. Na finanční úrovni je proti loňskému roku kladná položka týkající se FX, zatímco loni to byla ztráta (+23,9 mil. Kč ve 4Q18, -36,3 mil. Kč ve 4Q17). Vzhledem ke splacení dluhopisů je v meziročním srovnání nižší také obsluha dluhu (-37,1 mil. Kč ve 4Q18, -48,1 mil. Kč ve 4Q17). Podstatný rozdíl proti našemu očekávání i loňskému roku je hlavně v kladné daňové položce. PFN zaúčtoval +163 mil Kč z titulu odložené daně. Výsledkem je, že č. zisk je podstatně nad výsledkem minulého roku. Za 4Q18 je č. zisk 377,7 mil. Kč (+351 % r/r), což překonalo naše odhady ve výši 202,7 mil. Kč. 

Za celý rok dosáhl zisk EBIDTA 1,35 mld. Kč (+14,6 % r/r), což je na horním okraji stanoveného cíle 1,22-1,38 mld. Kč. Plán vedení společnosti na tento rok je EBITDA v intervalu 1,3-1,45 mld. Kč, což naznačuje růst až o +7,6 % r/r. 

Zadlužení kleslo, když na konci minulého roku (2018) dosáhlo 3,47x (č. dluh / EBITDA) oproti předchozí (2017) úrovni 4,24x. Za tím je vyšší EBITDA, pokles dluhu a nevyplacení dividendy v minulém roce. 

Ani v tomto roce, podle očekávání, nenavrhne vedení PFN výplatu dividendy ze zisku r. 2018. Je to dáno probíhajícími investičními projekty a plánovanými investicemi. 

Co se týká investic do nových výrobních linek, tak vše probíhá podle plánu. Linka v JAR se dokončuje a zkušební provoz začne ve 2Q19, tak, aby komerční provoz začal na přelomu pololetí. Nová znojemská linka začne vyrábět v 3Q19. V tomto roce tak obě nové linky pozitivně ovlivní objem produkce, který by měl letos vzrůst z loňských 109,85 tis. tun. 

Provozní úroveň je z našeho pohledu bez překvapení, PFN splnil podle očekávání své cíle. Podstatný růst č. zisku je kvůli finančním položkám. Celkově hodnotíme report za 4Q18 jako neutrální.

 

tis. Kč4Q184Q17r/rJ&T e4Q18
Tržby1 682 1401 447 64716,2%1 614 816
EBITDA347 064353 198-1,7%344 081
   marže20,6%24,4%-3,8pb21,3%
EBIT227 939233 636-2,4%227 385
   marže13,6%16,1%-2,6pb14,1%
Čistý zisk377 70483 822350,6%202 723

Zdroj: PFNonwovens, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.