Colt CZ: Akvizice švýcarského výrobce munice swissAA Holding

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Colt CZ Group včera po zavření trhu uvedl, že nabyl 100% podíl ve švýcarském výrobci munice swissAAholding AG. Společnost swissAA Holding se specializuje na malorážové střelivo a náboje do podvěsných granátometů a je dodavatelem ozbrojených složek Švýcarska, Německa, Belgie a několika dalších. Vlastní také značku přesné munice Saltech. Transakce byla financována ze stávající hotovosti Colt CZ a nedávné emise dluhopisů VAR/2030. Kupní cena nebyla uvedena. Akvizice výrobce munice podle nás zapadá do strategie firmy rozšiřovat nabídku produktů, kterou management Colt CZ již delší dobu předesílá. Společnost má tak v portfoliu výrobu ručních zbraní, střeleckou optiku a nyní i munici. Očekáváme, že se Colt CZ bude soustřeďovat na tzv. cross-sell, tedy prodej munice od swissAA současným odběratelům ručních zbraní a naopak prodej ručních zbraní odběratelům munice od swissAA. Zároveň jsme názoru, že koupě swissAG přináší expozici na potenciálně růstový trh Německa, které začalo masivně investovat do modernizace své armády. Oznámení neuvedlo informace o velikosti swissAA, podle webu však firma zaměstnává 80 zaměstnanců. To by naznačovalo, že jde spíše o menší akvizici a že Colt CZ může v rozšiřování skupiny dále pokračovat. Celkově hodnotíme zprávu jako pozitivní díky naplňování strategie firmy a expozici na růstové trhy.

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.