O2 CR: Ministerstvo průmyslu a obchodu o plánované podpoře tzv. 5G sítí

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Dle dnešních HN připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu plán podpory výstavby nových sítí. Plán ministerstva uvažuje o snížení či zrušení poplatků za pokládání kabelů na pozemcích státu či obcí, snížení poplatků za využívání rádiových kmitočtů či úpravu výkopových prací, které by měly vytvářet místo pro uložení komunikačních sítí. Snížení poplatků za pokládání kabelů by mohlo ušetřit několik desítek milionů korun společnostem, jako je například CETIN. Snížení poplatků za využívání rádiových kmitočtů by již mohlo přinést úspory v řádech stamilionů i pro samotnou O2 CR. Celkově operátoři vloni zaplatili státu za tuto službu 1,2 mld. Kč, tedy zhruba stejně jako v roce 2017. Pokud k tomuto kroku dojde, očekáváme, že by se poplatky mohly stabilizovat zhruba na meziročně neměnné výši vzhledem k očekávanému zvýšení objemu využívání kmitočtů. Celkově vnímáme iniciativu ministerstva mírně pozitivně s ohledem na možnost úspory nákladů.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.