Nejzajímavější zhodnocení přináší stavební pozemky, rezidenční nemovitosti a startupy, tvrdí čeští dolaroví milionáři.

4-minutové čtení

Zemědělská půda či nákup firem už nejsou tak v kurzu, alespoň to vyplývá z výsledků již sedmého ročníku unikátního výzkumu českých a slovenských dolarových milionářů, J&T BANKA Wealth Report 2017. Češi v současnosti očekávají nejzajímavější zhodnocení od stavebních pozemků (38 %), rezidenčních nemovitostí (33 %) a startupů (27 %). Slováci pak věří v nejzajímavější zhodnocení akcií zahraničních firem (32 %), alternativních investic (24 %) a korporátních dluhopisů (21 %).


Investiční trendy bohatých v uplynulých pěti letech

Nejatraktivnější investicí jsou pro dolarové milionáře v současnosti nemovitosti. Někteří investoři sice hovořili o možnosti „přehřátí trhu s nemovitostmi“, nicméně většina věřila, že hodnota nemovitostí (především byty a kanceláře ve vybraných lokalitách v Praze) nedosáhla ještě maxima. Zájem o rezidenční nemovitosti na trhu vyvolala extrémně uvolněná měnová politika, která nejen zlevňuje dluh na nákup nemovitostí, ale ničí i ostatní standardní investiční nástroje hlavně v dluhopisovém světě.  Když má polovina státních dluhopisů v Evropě záporný výnos, koupí si penzijní fondy raději např. činžovní domy v Praze, aby si zajistily jistý příjem.

Boom investic do rezidenčních nemovitostí souvisí také s deklarovanou vírou v českou ekonomiku: dolaroví milionáři věří, že bohatne i obecná populace, která si tak bude moci pronajmout nemovitosti respondentů. Kdo se obává nestabilní situace v Evropě, volí investice do nemovitostí v zahraničí.

 

Zemědělská půda už je drahá

Zatímco vloni preferovalo zemědělskou půdu v Čechách úplně nejvíce respondentů (41 %) a na Slovensku obsadila sedmou příčku (18 %), letos vnímají milionáři investice do zemědělské půdy jako méně výhodné, než tomu bylo v minulosti.  V Česku jí věří už jen 28 % respondentů, což je nejméně za pět let, na Slovensku mělo důvěru v půdu 21 % dotázaných, což je oproti loňsku mírný nárůst, oproti roku 2014 to však představuje výraznější

Jako důvod poklesu zájmu investoři uvádějí dramatické zvýšení cen zemědělské půdy kvůli jejímu skupování multimilionáři a velkými společnostmi. Nově se objevila také obava z možné novely zákona o zemědělské půdě, která by umožnila předkupní právo půdy pro zemědělce, kteří na půdě pracují.   

 

Mladí volí startupy

Zajímavou příležitost investoři dlouhodobě spatřují i ve startupech. V Česku 37 % z těch, kteří odpověděli, uvedlo, že investují do startupů, na Slovensku 20 % z těch, kteří odpověděli, uvedlo, že investují do startupů. Většině z nich je přitom méně než 50 let. Slováci investují spíše anonymně přes podílové fondy, zatímco Češi často startup spoluzakládají nebo jej pomáhají řídit.

 

Investice a výzkum ano, ale bez účasti státu

Kromě stále oblíbenějších startupů celých 29 % českých a 27 % slovenských milionářů uvedlo, že investuje do technologických inovací nebo do výzkumu.

V Česku je o investici do technologických inovací nebo do výzkumu ochotno uvažovat 44 % těch, kteří zatím do těchto oblastí neinvestují. Potenciální investoři jsou však skeptičtí ohledně možnosti spolufinancování ze strany státu – státu nevěří. Mnohem optimističtěji se dívají na možnost spolufinancování investic ze strany jiných soukromých subjektů.   

 

Slováci míří do zahraničí

Průměrný český milionář má v zahraničí 15 % všech svých investic, slovenský dokonce 30 %. Slovenští milionáři tedy investují v zahraničí více než čeští. Souvisí to s nabídkou výhodných domácích investic, která je na Slovensku nižší než v Česku.

 

Kdo jsou dolaroví milionáři?

Je mu 52‒53 let, vystudoval vysokou školu a je majitelem firmy. Není to žádný restituent ani svůj majetek nezdědil, ale vydělal si jej dlouhodobým rozvojem svého podnikání. Svět dolarových milionářů je stále světem mužů. V Česku tvoří muži 86 % dolarových milionářů, a na Slovensku dokonce 96 %. Obdobný trend je ale možné sledovat i jinde ve světě. Podle Wealth-X and UBS World Ultra Wealth Report 2014 bylo mezi ultra bohatými jen 13 % žen.

Hlavním zdrojem majetku českých a slovenských milionářů je podnikání nebo práce pro zaměstnavatele (82 % v ČR, 86 % v SR). Formou dědictví, restituce nebo výhry získalo svůj majetek jen 2 % respondentů v ČR a 1 % v SR a kombinací práce a dědictví 16 % milionářů v ČR a 13 % v SR. Typický respondent-milionář nastartoval své podnikání vlastním přičiněním v 90. letech minulého století, přičemž nemohl počítat s dědictvím nebo výraznějším majetkem od rodičů, jak tomu často je ve vyspělém světě.             

O J&T BANKA WEALTH REPORT 2017:

Průzkum, který probíhal mezi únorem až březnem 2017, provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 1 milion USD. Do průzkumu se zapojilo celkem 263 respondentů z řad dolarových milionářů (192 Čechů a 71 Slováků). Data byla sbírána pomocí on-line dotazování. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory s 15 respondenty.