EP Infrastructure: V prvním pololetí klesla EBITDA o 12 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Skupina EP Infrastructure (EPIF), ve které drží EPH 69% podíl, reportovala výsledky za první polovinu tohoto roku


Skupina EP Infrastructure (EPIF), ve které drží EPH 69% podíl, reportovala výsledky za první polovinu tohoto roku. Očištěná EBITDA meziročně poklesla o 12 % na 592 mil. EUR, za čímž je především propad EBITDA v segmentu přepravy plynu (-79 % r/r) v souvislosti s válkou na Ukrajině. Za první polovinu roku přeprava plynu představovala 7 % z konsolidované EBITDA. Společnosti se naopak dařilo v segmentech distribuce plynu a elektřiny (+21 %) a skladování zemního plynu (+92 %). Zadlužení společnosti (čistý dluh/EBITDA) na základě skutečných ekonomických podílů (pro rata) bylo na úrovni 2,57x (2,9x na konci minulého roku). Celkově EPIF reportoval solidní čísla. Problémový segment přepravy ruského plynu již tvoří jen malou část z celkových čísel a ostatní hlavní segmenty pokračují v růstu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.