Státní rozpočet: Deficit rozpočtu v červenci 214 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Státní rozpočet podle pokladničního plnění skončil na konci července v deficitu 214 mld. korun (-193 mld. v červenci 2022) a vůči konci června se snížil o 1 mld. Zlepšení hospodaření jde čistě na vrub sezónnosti, kdy roční vyrovnání zvyšuje v červenci inkaso daně z příjmů právnických osob. V meziročním srovnání celkové daňové příjmy rostou svižným tempem 13 % r/r, což zaostává za zvyšováním výdajů (16 % r/r). Vývoj deficitu zatím ohrožuje plán vlády letos hospodařit s ročním deficitem 295 mld. korun. Ministerstvo financí spoléhá na mimořádné příjmy v druhé polovině roku (např. daň z mimořádných zisků, odvody z prodeje elektřiny apod.) a také na to, že se zmírní vývoj na výdajové straně. Na roční bázi (za posledních 12 měsíců) je rozpočet v deficitu 382 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.