PPF prodává bankovní aktiva v Rusku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  PPF oznámila, že podepsala dohodu o prodeji svých bankovních aktiv v Rusku, včetně dceřiných společností.


PPF oznámila, že podepsala dohodu o prodeji svých bankovních aktiv v Rusku, včetně dceřiných společností. Kupujícími jsou individuální investoři v čele s Ivanem Tyryškinem. Home Credit and Finance Bank (HCFB), dceřiná společnost Home Creditu v Rusku, měla ke konci minulého roku expozici vůči Rusku 3,6 mld. EUR z pohledu aktiv a 0,9 mld. EUR z pohledu vlastního kapitálu. Cena transakce nebyla zveřejněna, nicméně předpokládáme, že byla s diskontem vůči vlastnímu kapitálu. Vzhledem k současnému geopolitickému napětí a očekávanému výraznému zhoršení makroekonomické situace v zemi považujeme prodej za pozitivní zprávu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.