PPF prodává bankovní aktiva v Rusku

1-minutové čtení
J&T specialista


PPF oznámila, že podepsala dohodu o prodeji svých bankovních aktiv v Rusku, včetně dceřiných společností.

PPF oznámila, že podepsala dohodu o prodeji svých bankovních aktiv v Rusku, včetně dceřiných společností. Kupujícími jsou individuální investoři v čele s Ivanem Tyryškinem. Home Credit and Finance Bank (HCFB), dceřiná společnost Home Creditu v Rusku, měla ke konci minulého roku expozici vůči Rusku 3,6 mld. EUR z pohledu aktiv a 0,9 mld. EUR z pohledu vlastního kapitálu. Cena transakce nebyla zveřejněna, nicméně předpokládáme, že byla s diskontem vůči vlastnímu kapitálu. Vzhledem k současnému geopolitickému napětí a očekávanému výraznému zhoršení makroekonomické situace v zemi považujeme prodej za pozitivní zprávu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.