Pilulka: Představenstvo doporučilo rozšířit cenový interval pro SPO na 1–1000 Kč/akcie

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Představenstvo společnosti Pilulka se vyjádřilo k návrhu akcionáře společnosti Marka Krajčoviče, který chce na valné hromadě hlasovat o širším cenovém pásmu pro plánovaný úpis nových akcií. Původní program pro valnou hromadu totiž počítal se schválením upisovacího pásma 500–1000 Kč za akcii. Mezitím však tržní cena akcie klesla pod 500 Kč, a akcionář proto navrhl pásmo rozšířit na 1–1000 Kč. Představenstvo tento návrh doporučilo valné hromadě přijmout. Doplňujeme, že návrh pro valnou hromadu počítá se zvýšením základního kapitálu až o 500 tis. Kč na 3 020 934 Kč, tedy max. o 1/5. Akcie mají jmenovitou hodnotu 1 Kč, půjde tedy o emisi až 500 tis. nových akcií. Valná hromada se bude konat 5. 5. 2023. Přestože rozšíření cenového pásma pro úpis bylo nutné kvůli klesající tržní ceně, zprávu hodnotíme negativně, neboť nižší upisovací cena povede k nutnosti emitovat větší počet akcií a tím k většímu ředění současných akcionářů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.