CSG: Schůze vlastníků dluhopisů rozhodne o zajištění věřitelů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost CzechoSlovak Group oznámila, že svolává schůzi držitelů svých dluhopisů CSG 8,00/2028 k projednání změny emisních podmínek.

Společnost CzechoSlovak Group oznámila, že svolává schůzi držitelů svých dluhopisů CSG 8,00/2028 k projednání změny emisních podmínek. CSG na schůzi navrhne, aby emisní podmínky nově zahrnovaly právo emitenta zřídit zajištění ve prospěch držitelů emise 8,00/2028. Toto zajištění může nabýt podoby zástavního práva vůči akciím emitenta, akciím ve vybraných dceřiných firmách, jeho pohledávkám či aktivům, anebo ručením ze strany dceřiných společností. Zajištění bude zřízeno na jméno agenta pro zajištění, jehož zvolí schůze věřitelů. CSG uvedla, že bez úpravy emisních podmínek by mohla zajistit např. některé úvěry, aniž by došlo k zajištění dluhopisů 8,00/2028, čímž by se jejich věřitelé dostali do nerovného postavení. Společnost deklarovala, že cílem změn je učinit z držitelů dluhopisů zajištěné věřitele, a to rovnocenně (pari passu) s dalšími vybranými věřiteli. Vzhledem k rozvoji podnikání chce CSG získat financování i na zahraničních trzích, a zajištění dluhopisů je tak způsobem, jak dát dnešním vybraným věřitelům výhodnější postavení. Schůze se uskuteční 5. 2. 2024 v 10:00 v Praze, přičemž účastnit se jí mohou držitelé dluhopisů k rozhodnému dni 29. 1. 2024. Konkrétní koš aktiv tvořících zajištění chce firma zveřejnit do konce 2. kvartálu 2024. Návrh na změnu emisních podmínek považujeme za výhodný pro současné držitele dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.