Moneta: Akcionáři schválili akvizici Air Bank a navýšení kapitálu

2-minutové čtení
J&T specialistaAkcionáři na včerejší mimořádné valné hromadě schválili akvizici společností zahrnutých do skupiny Air Bank, včetně navýšení kapitálu, které je součástí vypořádání této transakce. Za 100% podíl ve společnostech Air Bank a.s., Home Credit v ČR a SK a Benxy (dále jen Air Bank) zaplatí Moneta 25,9 mld. Kč. Minimálně 80 % kupní ceny bude financováno emisí 255,5 mil. nových akcií a zbývajících maximálně 20 % z vlastních zdrojů banky. Konečný poměr bude záviset na průměrné ceně, za kterou se upíšou nové akcie. Počet akcií banky se tak zvýší o 50 % ze současných 511 mil. na 766,5 mil. Úpis akcií pak podle předběžného harmonogramu proběhne v průběhu května a června příštího roku po získání souhlasu ze strany regulatorních orgánů. V prvním kole úpisu budou mít akcionáři právo upsat za každé dvě držené akcie jednu novou za cenu 82 Kč za akcii. Akcie neupsané v rámci těchto přednostních práv budou následně upsány za 90 Kč na akcii. Rozhodný den pro získání práv úpisu bude stanoven pravděpodobně až po získání souhlasu regulátora. Valná hromada zároveň schválila dividendu ve výši 3 Kč na akcii (3,2% hrubý dividendový výnos). Akcie se naposledy obchodují s právem na tuto dividendu ve středu 22. prosince, samotná výplata proběhne 17. ledna 2022. Očekáváme, že po schválení transakce je v nejbližších měsících omezen prostor jak pro výraznější pokles, tak pro růst ceny akcií Monety, a ta se bude pohybovat v závislosti na celkovém vývoji na globálních akciových trzích v širším pásmu 90 – 100 Kč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.