Colt CZ: Menší emise nových akcií jako smluvní doplatek za Colt Holding

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Colt CZ Group včera uvedla, že vydala 365 291 nových akcií jako smluvní doplatek za koupi amerického výrobce ručních zbraní Colt Holding v r. 2021. V relativním vyjádření jde o navýšení akciového kapitálu o 1,1 % na nový celkový počet 34 101 911 akcií. Emisní kurz byl stanoven na 585 Kč/ks, což je zavírací tržní cena akcie k 3. 5. 2023. Cena za akvizici Colt Holding v r. 2021 byla dohodnuta jako kombinace hotovosti a akcií, přičemž akcie se vydávají jako doplatek podmíněný výsledky firmy. Současná emise akcií je předposledním doplatkem v rámci transakce. V důsledku navýšení kapitálu došlo k mírnému zvýšení free floatu na 24,0 %. Majoritní vlastník Česká zbrojovka Partners SE má nyní podíl 76,0 %. Zprávu považujeme za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.