O2 CR úspěšně prodloužilo splatnost svého financování

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.O2 CR včera po zavření trhu oznámilo, že se dohodlo s konsorciem bank na novém pětiletém dluhu v hodnotě 9,24 mld. Kč. Tento nový dluh bude využit pro předčasné splacení současných úvěrových linek. Dojde tedy především k prodloužení splatnosti dluhu. Podmínky nového úvěru by měly být stejné jako u stávajícího dluhu (7 mld. Kč dluh + 5 mld. Kč revolving). 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.