VIG zítra reportuje výsledky za 4Q21

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Pojišťovna zítra ráno zveřejní čísla za poslední čtvrtletí minulého roku. Vzhledem k tomu, že společnost již některá předběžná čísla oznámila, neočekáváme žádné výraznější překvapení. Podle těchto předběžných čísel dosáhl za minulý rok zisk před zdaněním 510 mil. EUR, předepsané pojistné 11 mld. EUR a kombinovaný ukazatel (combined ratio) byl na úrovni 94,1 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.