CSG: Schůze věřitelů nebyla usnášeníschopná, svolána náhradní schůze

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle oznámení společnosti CzechoSlovak Group (CSG) nebyla schůze držitelů dluhopisu 8,00/2028 konaná v pondělí 5. 2. usnášeníschopná.


Podle oznámení společnosti CzechoSlovak Group (CSG) nebyla schůze držitelů dluhopisu 8,00/2028 konaná v pondělí 5. 2. usnášeníschopná. Společnost tak využila svého práva a svolala náhradní schůzi na 12. 2. v 10:00. U náhradní schůze již nebude vyžadováno kvórum pro usnášeníschopnost. CSG svolala schůzi držitelů dluhopisů s cílem navrhnout změny v emisních podmínkách, které by z dluhopisů učinily zajištěné dluhové instrumenty. Konkrétní aktiva, jimiž by dluhopisy měly být zajištěny, chce firma oznámit do 2Q 2024. Zprávu hodnotíme pro dluhopisy CSG 8,00/2028 neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.